Bölge Müdürümüz

 

                  

Hasan EKEN
                               Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü  
     
               

                                 
15.05.1957 tarihinde, Balıkesir’in Susurluk İlçesi Göbel Nahiyesinde doğmuş, ilkokulu Göbel’de ortaokul ve liseyi Susurlukta okuduktan sonra, 1976 yılında girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi), Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulunun Gümrük ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nın vermiş olduğu bursla okuyarak, 1980 yılında mezun olmuştur.

1981 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğünde memur unvanı ile iş hayatına başlamış, 1984 yılında Yolcu İşlemleri Kursunu, 1986 yılında ise Muayene Memurluğu kursunu bitirerek, Muayene Memuru unvanı ile İpsala Gümrük Müdürlüğünde taşra görevine devam etmiştir. 1988 yılında Gümrük Müdür Yardımcılığı sınavını kazanarak, İskenderun Gümrükleri Başmüdürlüğü emrine atanmış ve Müdür Yardımcılığı görevine başlamıştır.

1991 yılında açılan Gümrük Müdürlüğü sınavını kazanıp,1991-1995 yılları arasında İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğü bağlantısı muhtelif Gümrük İdarelerinde Gümrük Müdürü olarak görev yapmıştır. Rotasyona tabi süresini doldurduktan sonra 1995 yılında İzmir’den Habur Gümrükleri Başmüdürlüğü emrine atanmış, olağanüstü hal şartları nedeniyle 1 yıllık zorunlu çalışma süresini tamamlamasına müteakip 1996 yılında Konya Gümrük Müdürlüğü emrinde göreve başlamıştır.

1998 yılında açılan Gümrük Başmüdür Yardımcılığı sınavını kazanarak İzmir’de Başmüdür Yardımcısı unvanı ile göreve başlamış,  1998-2006 yılları arasında İzmir, 2006-2008 yılları arasında İskenderun, 2008-2011 yılları arasında ise İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri emrinde Başmüdür Yardımcılığı görevini yaptıktan sonra 01.02.2011 tarihli 27833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/64 sayılı atama kararı ile Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü emrine Başmüdür olarak ataması yapılmış, atanmasına  müteakip 14.02.2011 tarihinde buradaki görevine başlamıştır.

08.06.2011 tarih ve mükerrer 27958 sayılı Resmi Gazete yayımlanıp,  06.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren 640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünden Kararname ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kaldırılarak yerine Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü kurulması nedeniyle 03.08.2011 tarihinde Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanmasına rağmen vekaleten İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü görevini sürdürerek, 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/204 sayılı Atama Kararı ile İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürü olarak atanmış olup, 28.10.2014 tarihli Onay ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanması nedeniyle 06.11.2014 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır.

12.10.2014 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü emrinde  Daire Başkanı olarak görevine başlamıştır. 10.11.2014 tarihli Onay ile  Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili iken 20/09/2016 tarihli 29833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19/09/2016 tarihli 2016/409 sayılı Karar ile Bölge Müdürlüğümüze asaleten atanmış ve 23/09/2016 tarihinde görevine başlamıştır.

Halen Bölge Müdürlüğü görevini sürdürmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.