Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Özel Büro Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
TaşraTeşkilatı  Yönetmeliği

 


 

MADDE-21 Özel Büro Şubesi
a) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlan, özel kuruluşlar ya da meslek kuruluşlan arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bölge Müdürlüğüne verilecek hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanlan ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlan, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliğine ilişkin işlemleri yürütmek

b) Bölge Müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmî ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, gerektiğinde bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek.

c) Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek
 
ç) Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek.

d) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.