Özel Büro Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
Taşra Teşkilatı  Yönetmeliği


 

MADDE 22 -Özel Büro Şubesi

 

 

a) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ya da meslek kuruluşları arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bölge Müdürlüğüne verilecek hizmet ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliğine ilişkin işlemleri yürütmek.
b) Bölge Müdürlüğünün bulunduğu mahalde resmî ve özel kuruluşlar nezdinde Bakanlığı temsil etmek, gerektiğinde bu konularda Bakanlığı bilgilendirmek.
c) Basın ve halkla ilişkiler ile tanıtım işlemlerini yürütmek.
ç) Yurtdışından gelen heyetlere ilişkin temsil ve ağırlama hizmetlerini yürütmek.
d) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.