Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesi

640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Kanunu
TaşraTeşkilatı  YönetmeliğiMADDE-21 Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şubesi
a) Faaliyet alanına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar yapmak,  istatistiki. bilgiler üretmek, değerlendirmek ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamak.Otomasyon sistemleri ile elektronik iletişim sistemlerinin çalışması, güvenliğinin sağlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli işlemleri yürütmek

b) Bilgisayar, bilgisayar yan ürünleri ve bilgi işlem sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek.

c) Bilgi işlem, yazılım ve donanım sistemlerinin etkin ve verimli kullanılması için gerekli eğitimleri vermek
 
ç) Bölge Müdürlüğü ve bağlantı gümrük idarelerinde çalışan personelin BİLGE ve GÜVAS kullanıcı kodu ile ilgili işlemlerini yürütmek.

d) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.