Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Tahsilat Takip Programı Uzlaşma Modülü Pilot Uygulaması Bölge Müdürlüğümüzde Gerçekleştirildi


 
Tahsilat Takip Programı Uzlaşma Modülüne ilişkin pilot uygulama çalışmaları, 17-19 Nisan 2018 tarihlerinde Bakanlığımız Daire Başkanı Sayın Erkan ERTÜRK, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Sayın H.Atalay TÜRKEŞ ve Sayın Leman ÖZTEPE , Programcı Sayın Havva Semiha YÜCEL' in katılımları ile  Bölge Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir.