İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. Firmasına Yekilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Teslimi