Gümrük Mevzuatı Semineri (29.03.2016)

Gümrük Mevzuatı Semineri


29.03.2016 tarihinde Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK ve Muayene Memuru Sayın Sermet DEMİROĞLU tarafından, gümrüklü iş ve işlemlerde Vergi Dairelerinin de taraf kuruluşlar olması sebebiyle Vergi Dairesi Başkanı Sayın Nuri KARAKAŞ’ın katılımları ve Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürü Sayın Abdurrahman ENTERİLİ’nin öncülüğünde Merkez ve Taşra Vergi Daireleri personeline “Gümrük Mevzuatı ve Karşılaşılan Sorunlar”  semineri verilerek hizmet için eğitimlerine katkıda bulunulmuştur.