Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Denetimi Toplantısı Gerçekleştirildi


 

Bakanlığımız  İç Denetçileri Sayın Osman ÇANŞALI ve Sayın Serdar AY'ın katılımları ile Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı Gümrük İdareleri , acenteler, liman işletmeleri, müşavirler, ithalatçı firmalar, ticaret odası temsilcileri 10/07/2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz  Eğitim ve Toplantı Salonunda " Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Denetimi" konulu toplantı gerçekleştirilmiştir.