BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ SAYIN HASAN EKEN'İN ATAMA KARARI


                                                                          

Hasan EKEN

    Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü   

20.09.2016 Tarihli 29833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.09.2016 günlü 2016/409 sayılı karar gereğince  Bölge Müdürlüğümüze asaleten atanan Hasan EKEN  23.09.2016 tarihinde  görevine başlamıştır.