Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

BÖLGE MÜDÜRÜMÜZ SAYIN HASAN EKEN'İN ATAMA KARARI


                                                                          

Hasan EKEN

    Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü   

20.09.2016 Tarihli 29833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 19.09.2016 günlü 2016/409 sayılı karar gereğince  Bölge Müdürlüğümüze asaleten atanan Hasan EKEN  23.09.2016 tarihinde  görevine başlamıştır.