Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürümüz 2. Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısına Katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) düzenlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleşen  "2. Bölge Müdürlükleri Değerlendirme Toplantısı"na Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN ve Bölge Müdür Yardımcılarımız Mehmet KÖSE ve Ayhan YAZICI ve bağlantı gümrük idarelerimizin Müdürlürleri katıldı.

Türkiye'nin, 2002'den bu yana güçlü ihracat artışıyla beraber dış ticaretini geliştirmeyi başardığına işaret eden Tüfenkci, "2002 yılının sonunda 36,1 milyar dolar olan ihracatımız 2016 sonu itibarıyla 142,5 milyar dolara ulaşırken, ithalatımız 51,6 milyar dolardan 198,6 milyar dolara yükselmiştir. Böylece, 2002'de 100 milyar doların altında gerçekleşen dış ticaret hacmimiz bugün 341 milyar dolar seviyesine gelmiştir. 2002 yılında dünya ticaret hacminden yüzde 0,67'lik (bi̇nde 67) pay alan ülkemiz, bugün yüzde 1,15'lik pay alan bir konuma ulaşmıştır." diye konuştu.
 
Tüfenkci, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri dikkate alındığında daha çok çalışılması, daha etkin yönetim metotlarının uygulanması ve daha yenilikçi yaklaşımların ortaya konulması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin geçen yıl "Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi"nde 136 ülke arasında 59. sırada yer aldığını hatırlatan Tüfenkci, "İhracat işlemlerinin tamamlanması için gereken süre sıralamasında ülkemiz, 136 ülke arasında 38. sırada yer alırken, ithalat işlemlerinin tamamlanması için gereken süre sıralamasında Türkiye 63. sırada bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
 
Tüfenkci, gümrüklerdeki işlemlere dikkati çekerek, ithalatta işlem süresinin yüzde 10 azaltılmasının ticarette yüzde 6,3, belge sayısının yüzde 10 azaltılmasının ise yüzde 11 artış sağlayacağı yönünde çalışmalar bulunduğunu belirtti. Araştırmaların, üst orta gelir grubu ülkelerinin sınır işlemlerini kolaylaştırmasıyla ticaret maliyetlerinin yüzde 3,6 düşeceğini, ticaret ve gümrük süreçlerinin otomasyonuyla da maliyetlerin yüzde 2,8 azalacağını ortaya koyduğunu belirten Tüfenkci, bu alanlardaki etkin çalışmaların Türkiye'ye katkılarına işaret etti.
 
Tüfenkci, Türkiye'nin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütünün "Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması"nın şubatta yürürlüğe girdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
 
"Anlaşmanın tam manasıyla uygulamaya girmesiyle birlikte üye ülkelerin toplam ticaret maliyetlerinde ortalama yüzde 14,3'lük bir düşüş beklenmektedir. Bundan en büyük faydayı ise gelişmekte olan ülkelerin elde edeceği öngörülmektedir. Anlaşmanın ithalatta gereken sürenin 1,5 gün, ihracatta gereken sürenin ise neredeyse 2 gün kısalmasını sağlaması beklenmektedir. Anlaşmanın tam manasıyla uygulanmasıyla, gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettiği yeni ürün sayısının yüzde 20 artması öngörülmektedir. Anlaşmanın küresel ticarete yılda 1 trilyon dolarlık katkı sağlaması bekleniyor."
 
Tüfenkci, bakanlığın gümrük müdürlerinden beklentilerine de değinerek, işlemler sırasında yaşanan sorunları, bunlar karşısında alınabilecek önlemleri anlattı. Gümrük müdürlerinin işlemler ve hizmetlerde gerektiğinde i̇nisi̇yati̇f almaları ve çözüm odaklı davranmaları gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, idarecilerden güncel mevzuatı günü gününe takip etmelerini ve sağlanan teknolojiyi etkin kullanmalarını beklediklerini kaydetti.