Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bölge Müdürlüğümüzde Hizmet içi Eğitim Programı Düzenlendi.

Bölge Müdürlüğümüz ve bağlantı  idarelerimizde görevli amir ve memurların katılımı ile Bölge Müdürlüğümüz Eğitim Salonunda 24 Mayıs 2017 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 2.1.3.2.3 bölümü kapsamında (Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde) KDV tevkifatına  ve Mal ve Hizmet alımları ile Bakım ve Onarımların yapılması sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin eğitim programı düzenlenmiş olup;  eğitimler, İhtisas Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Serhat IŞIK tarafından verilmiştir.