Beltan Vibracoustic Titreşim Elemanları San. ve Tic. A.Ş. Firmasına Yekilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Teslimi