Bölge Müdürlüğümüze Yapılacak Bağlayıcı Tarife Bilgisi e-Başvuru Yetkisi İçin Gerekli Evraklar

 

03.06.2016 tarihli 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği(Tarife)(Seri No:14)’e istinaden uygulamaya konulan Bağlayıcı Tarife Bilgisi Programına Başvuru Modülü’nün kullanımına ilişkin olarak BTB Başvuru Firma Yetkisinin (BTB_BSVR_FRM) Bölge Müdürlüğümüzce verilebilmesi için gerekli olan dilekçe örnekleri aşağıda yer almaktadırMüşavirlik için tıklayınız.

Firma için tıklayınız.