29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
CUMHURBAŞKANI KARARI


–  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 517)
 


TEBLİĞLER

––  Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/1)
––  Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/2)
––  Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/3)
––  Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/4)
––  Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/5)
––  Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/6)
––  Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/7)
––  Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/8)
––  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9)
––  Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)
––  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)
––  Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)
––  İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)
––  Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)
––  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)
––  Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)
––  Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)
––  Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)