22 Mayıs 2019 tarihli ve 30781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Sayısı:1130

22 Mayıs 2019 Tarihli ve 30781 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI