18 Mayıs 2019 tarihli ve 30778 sayılı Resmi Gazete- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:16), Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

18 Mayıs 2019 Tarihli ve 30778 Sayılı Resmî Gazete
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER