15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı: 1111

15 Mayıs 2019 Tarihli ve 30775 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI