13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:98)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:159)

13 Haziran 2019 Tarihli ve 30800 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)