11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat,Transit, Ticaret İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi,Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ

11 Mayıs 2019 Tarihli ve 30771 Sayılı Resmî Gazete