05 Ocak 2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmış olan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)

                           5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI


––  Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)