03 Ocak 2019 tarihli ve 30644 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve eki (Ek-79)

3 Ocak 2019 Tarihli ve 30644 Sayılı Resmî Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


YÖNETMELİK

––  Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik