Duyurular

12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete

12 Temmuz 2019 Cuma

VEFAT:Bölge Müdürlüğümüz Bağlantısı Eskişehir Gümrük Müdürü Sadık TOPRAK Vefat Etmiştir.

09 Temmuz 2019 Salı

08 Temmuz 2019 Tarihli ve 30825 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer

08 Temmuz 2019 Pazartesi

06 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 Sayılı Resmi Gazete- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2019/21

06 Temmuz 2019 Cumartesi

27 Haziran 2019 tarihli ve 30814 sayılı Resmi Gazete- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/20)

27 Haziran 2019 Perşembe

25 Haziran 2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmi Gazete-Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Haziran 2019 Salı

18 Haziran 2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat:2019/5), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat:2019/19)

18 Haziran 2019 Salı

15 Haziran 2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete- İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2)

15 Haziran 2019 Cumartesi

14 Haziran 2019 Tarihli ve 30801 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar

14 Haziran 2019 Cuma

13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:98)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:159)

13 Haziran 2019 Perşembe