Mudanya Gümrük Müdürlüğü

 

MUDANYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
 

Kuruluş ve Tarihçe
 

Mudanya Gümrük Binası 1849 yılında Fransızlar tarafından inşa edilmiştir. Mudanya’yı Bursa’ya bağlayan demiryolu hattı 1874 yılında hizmete girince, daha önce gümrük ambarı olan bina İstasyon Binası haline getirilmiş, 1955 yılından sonra Gümrük Binası olarak kullanılan Mudanya Gümrük Müdürlüğü, halen görev yapmakta olduğu Hizmet Binasının 1986 yılında yapılmasıyla bu binaya taşındı. Mudanya Gümrük Müdürlüğü önce Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı İdare Memurluğu, sonra Başmemurluk ve 1974 yılında müstakil Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmüş, İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü’nün kurulması ile anılan Başmüdürlüğün bağlantısı olarak devam etmiş, Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü’nün (şimdiki adı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü) 1987 yılında kurulmasından sonra da Bölge Müdürlüğün bağlantısı olarak işlevini sürdürmeye devam etmektedir. 
 

Faaliyet Alanları

Mudanya Gümrük Müdürlüğü, her türlü (İhtisas Gümrük Müdürlükleri iştigal alanlarına giren eşyalar dışında) ithalat, İhracat, transit ve yolcu işlemleri yapmakla yetkili birinci sınıf gümrük idaresi olup,  özellikle Müdürlüğümüze Avrupa Ülkelerinden gelen TIR  karnesi, NCTS ve Transit rejimi kapsamında gelen muhtelif oto aksamı eşyaların ithalat işleri ile yine Avrupa Ülkelerine yapılan ihracat işlemleri yapılmaktadır.

Yönetici

 

Servet BALGIÇ
Gümrük Müdürü
 


İletişim

Adres: Ömerbey Mah. İstasyon Cad. Demirhane Mevkii No:10 Mudanya/BURSA
Telefon: 0224 544 13 91
Faks: 0224 544 12 73
E-posta: burmud@gtb.gov.tr