Kütahya Gümrük Müdürlüğü

KÜTAHYA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜKuruluş ve Tarihçe
 

Müdürlüğümüz, 18 Ağustos 2014 tarihli, 29092 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup,fiilen 03 Şubat 2015 tarihinde görev yapmaya başlamıştır.
 

 

Faaliyet Alanları

Birinci sınıf Gümrük İdaresi olup bölge mukim firmaların ithalat, ihracat ve transit işlemlerini yapmak, AB menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri için ihtisas yetkisi(11.11.2015 Tarihli 29529 Sayılı Resmi gazete), 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası” nın serbest dolaşıma giriş işlemleri için ihtisas yetkisi(28.06.2016 tarihli, 29756 Sayılı Resmi Gazete), Zafer Hava Limanında giriş-çıkış yolcu işlemlerini yürütmek, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bölgemizdeki ihbarların değerlendirilmesi ve adli kolluk görevlisi personel marifetiyle gerekli takip ve tespitlere müteakip Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirmek,Yurt dışında yaşayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişilerin kişisel taşıt giriş-çıkış işlemleriyle ilgili süre uzatımı veya geçici bırakma işlemlerinin takibi şeklinde özetlenebilir.


Yönetici

 

Osman ERDOĞAN
Gümrük Müdürüİletişim

Adres: Cumhuriyet Mah.Öncü Sk.No:39 KÜTAHYA
Telefon: 0274 281 08 17
Faks: 0274 281 08 19
E-posta: kutahyagm@gtb.gov.tr