Gemlik Gümrük Müdürlüğü

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş ve Tarihçe

Gemlik Gümrük Müdürlüğü 1930 yılında 2’nci sınıf Gümrük İdare Memurluğu olarak faaliyetine başlamış, 1949 yılında Mudanya Gümrük Müdürlüğüne bağlı Gümrük Başmemurluğu olarak hizmet vermiş, 01.08.1980 tarihinden itibaren de 1’nci sınıf Gümrük Müdürlüğü’ne yükselmiştir. Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün 1987 yılında faaliyetine geçmesiyle de, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı iken Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlanmıştır. 08.06.2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  640 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname sonrası Bakanlar Kurulu'nun 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Kararı ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermeye  devam etmektedir.

Faaliyet Alanları

Müdürlüğümüz halen 1’nci sınıf Gümrük Müdürlüğü olup, 26/03/2001  tarihinden itibaren de Modernizasyon Projesi Modernizasyon Projesi kapsamında bilgisayar ortamında hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüz bazı ihtisas gümrüğü uygulamaları hariç her türlü giriş çıkış transit işlemlerini görmeye yetkili kılınmıştır. Ayrıca Devlet Bakanlığı Makamının 02/03/2006 tarihli 2006/6 sayılı Onayı uyarınca Bursa Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğünün faaliyetinin sona erdirilmesi nedeniyle anılan Müdürlükçe verilen hizmetler 01/04/2006 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce verilmeye başlandığından tekstil ihtisas gümrüğü olarak da görev yapmaktadır.


Yönetici 
 

 Muammer ÜNAL
Gümrük Müdürü
 

İletişim

Adres: Kocaçukur Mevkii Liman Yolu Serbest Bölge Yanı Gemlik/BURSA
Telefon: 0224 524 85 86- 0224 524 85 87
Faks: 0224 524 85 89
E-posta: burgem@gtb.gov.tr