Bursa Personel Müdürlüğü

BURSA PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
 Kuruluş ve Tarihçe
 
(Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 09/06/1993 tarihli 41106 sayılı yazısı üzerine Bakanlığın taşra teşkilatından olan Gümrükler Başmüdürlükleri bünyesinde ‘Personel Müdürlükleri’nin kurulması hakkındaki 21/06/1993 tarihli 93/4579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
(Mülga) Gümrük Müsteşarlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında 485 Sayılı 02/07/1993 tarihli KHK’nın 22. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Müsteşarlığın taşra teşkilatında kurulan Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü organizasyon şemasında Şube Müdürlüğü olarak yapılandırılmış; Müsteşarlığın taşra teşkilatında yer alan Gümrükler Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüklerinin kaldırılarak yerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin kurulmasına ilişkin 22/07/2003 tarihli 2003/5932 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Şube Müdürlükleri içerisinde yer almıştır.
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kuruluşuna ilişkin  03/06/2011 tarihli 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26. Maddesinde verilen yetkiye istinaden 22/12/2011 tarihli 28150 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 Sayılı 29/11/2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki listede Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Müdürlükler içerisinde yer almıştır.    Faaliyet Alanları
 
 Bölge Müdürlüğü binasının 4. Katında  hizmet vermektedir.Müdürlüğümüz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirlenen görevleri yürütmektedir. 
 

Yönetici

 
Ayşe Hanım YAZICI
Personel Müdürü
 
 
İletişim

Adres: Organize Sanayi Bölg. Sarı Cad. No:1/A Nilüfer/BURSA   
Telefon: 0224  241 81 26- 0224 243 62 52
Faks: 0224 243 02 28