Bursa Personel Müdürlüğü

BURSA PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kuruluş ve Tarihçe
 
(Mülga) Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın 09/06/1993 tarihli 41106 sayılı yazısı üzerine Bakanlığın taşra teşkilatından olan Gümrükler Başmüdürlükleri bünyesinde ‘Personel Müdürlükleri’nin kurulması hakkındaki 21/06/1993 tarihli 93/4579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
(Mülga) Gümrük Müsteşarlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkında 485 Sayılı 02/07/1993 tarihli KHK’nın 22. Maddesinde verilen yetkiye istinaden Müsteşarlığın taşra teşkilatında kurulan Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü organizasyon şemasında Şube Müdürlüğü olarak yapılandırılmış; Müsteşarlığın taşra teşkilatında yer alan Gümrükler Başmüdürlükleri ile Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüklerinin kaldırılarak yerine Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerinin kurulmasına ilişkin 22/07/2003 tarihli 2003/5932 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Şube Müdürlükleri içerisinde yer almıştır.
 Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kuruluşuna ilişkin  03/06/2011 tarihli 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26. Maddesinde verilen yetkiye istinaden 22/12/2011 tarihli 28150 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2474 Sayılı 29/11/2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki listede Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Müdürlükler içerisinde yer almıştır.    


Faaliyet Alanları

 
Halen Bölge Müdürlüğü binasının 4. Katında 1 Personel Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 3 V.H.K.İ. ve 2 Memur ile hizmet vermektedir.Müdürlüğümüz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin 28. Maddesinde belirlenen görevleri yürütmektedir. 

 
 
Yönetici
 
Ayşe Hanım YAZICI
Personel Müdürü
 
 
İletişim
 
Adres: Organize Sanayi Bölg. Sarı Cad. No:1/A Nilüfer/BURSA   
Telefon: 0224  241 81 26- 0224 243 62 52
Faks: 0224 243 02 28