Bursa Laboratuar Müdürlüğü

BURSA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ


Kuruluş ve Tarihçe

Bursa Gümrük Laboratuvarı ilk olarak 1987 yılında Fomara Bölge Müdürlüğünde Saydam İş Merkezinde faaliyetine  başlamıştır. Burada çok kısıtlı imkanlarla ve yalnızca 2 kimyagerle çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra 1990 yılında Organize Sanayi Bölgesinde  bulunan Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda faaliyetlerine devam etmiştir. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 4792 sayılı yazısına istinaden Bursa daki binasından Gemlik Gümrük Müdürlüğünün 800m2 lik 3. katında  07.03.2005 tarihinde Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğü Laboratuvar Şube Müdürlüğü olarak hizmete girmiştir.
24.03.2001 tarih ve 24352 sayılı Resmi Gazetede, 2001/2129 sayı ile yayımlanan “Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programına ait kararın Gümrük Birliği Bölümü’nün “Gerekli Yatırımlar” başlığı altında verilen taahhütler arasında bulunan “Gümrük Laboratuvarlarının Modernizasyonu Projesi”; Gümrük Müsteşarlık Makamının 2001/258 sayılı onayı ile başlatılmış ve Devlet Bakanlığı Makamından alınan 10.03.2006 tarih ve 2006/9 sayılı onay ile Gıda, Tekstil, Temel Kimya -Polimer ve Metal eşya gruplarının analizleri için “Bursa Laboratuvar Müdürlüğü (BLM) görevlendirilmiştir. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; adı geçen Bakanlığın 7/10/2011 tarihli ve 345 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde; Bursa laboratuvar Müdürlüğü, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı müdürlük olarak görevlendirilmiştir. Faaliyet Alanları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı laboratuvarlar, ülke genelinde yapılan ihracat ve ithalatla ilgili ürünlerin kimyasal bileşimini ve buna bağlı olarak Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını (GTİP) belirlemek için kurulmuştur. Bakanlık bünyesindeki Laboratuvarlar Müdürlüklerini, bölgenin gümrük işlemlerini göz önüne alarak; Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, Bursa Laboratuvar Müdürlüğü (BLM), İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü, İzmir Laboratuvar Müdürlüğü, Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü ve Mersin Laboratuvar Müdürlüğü şeklinde organize edilmiştir.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ilgili birimlerinden, Bursa Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilerek, analizi istenen numune türleri genel olarak şu şekildedir; Gıda ürünleri, hayvansal ve bitkisel yağlar, tahıl ürünleri, hayvan yemleri, çeşitli metal ve metal mamulleri, kimyasal hammaddeler, boyalar, gübreler, deri ve tekstil kimyasalları, yağlama yağları,oyuncak ve kırtasiye malzemeleri  ,her tür tekstil örneklerini kapsamaktadır.
 Bu numunelerin analizleri,  Gümrükler Genel  Müdürlüğünün  “Gümrük Laboratuvarları Analiz Metotları ve Cihazları Rehberi” ile diğer TS EN ISO, ASTM vb. metotlar esas alınarak yapılmakta ve analiz  sonuçlarına göre GTİP belirlenmektedir.
 
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı bir birimdir. BLM, mükelleflerine ve bağlı olduğu idareye, “TS EN ISO/IEC 17025:2012” Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede hizmet vermeyi taahhüt eder. 
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyon Kapsamı için tıklayız.
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü Hizmet  Standardı için tıklayınız.
 

Yönetici 
 


Kemal KÜLEGE
Laboratuvar Müdürü
 

İletişim

Adres: Kocaçukur Mevkii Liman Yolu Serbest Bölge Yanı Gemlik/BURSA
Telefon: 0224 524 71 40
Faks: 0224 524 73 76
E-posta: burgem@ticaret.gov.tr