Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

BURSA GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRLÜĞÜ
 


Kuruluş ve Tarihçe
 
Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Devlet Bakanlığı Makamının 29.05.1995 tarih ve 3477 sayılı Onay’ı ile bu Onay’a istinaden Genel Müdürlüğümüzün 28.06.1995 günlü, 25759 sayılı yazıları ile kurulmuştur. Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkındaki  1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeni bir yapılanma sürecine girmiştir.  Müdürlüğümüz Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün giriş katında, Operasyon Kısım Amirliği ise Bölge Müdürlüğümüzün sahası içerisinde mevcut olup,Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 164.maddesi ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince, doğrudan görevli olduğu kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmanın yanı sıra 4458 Sayılı Gümrük Kanunu, Bakanlığımızın kuruluşunu düzenleyen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile buna bağlı olarak çıkarılan 21.02.2012 tarihli Bakanlık Makamı onaylı Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile diğer Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Talimatlarla belirlenen görevleri yerine getirmektedir. Bu yetkiler çerçevesinde; Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görev sahasında bulunan toplam (6) ilde (Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Eskişehir  ve Yalova) kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturması kaçakçılık olaylarına ilişkin tüm bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve neticelendirilmesi Müdürlüğümüzce ifa edilmektedir.
Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Gemlik Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Gemport Liman İşletmeleri alanında faaliyet gösteren Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (X-Ray Cihazı) 12.02.2014 tarihinde faaliyet geçmiş, Borusan Liman İşletmeleri alanında faaliyet gösteren Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (X-ray Cihazı) 07.02.2016 tarihinde faaliyet geçmiş olup, Yalova Gümrük Müdürlüğü sorumluluk sahasında faaliyet gösteren Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sistemi (X-ray Cihazı) ise 04.10.2017 tarihinde faaliyete başlamıştır.
 

Faaliyet Alanları
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan (6) ili Bursa, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Eskişehir  ve Yalova’ yı kapsamaktadır.Müdürlüğümüze bağlı olarak Ayvalık,Gemlik ve Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirlikleri (KİBA) bulunmakta olup, diğer Gümrük Müdürlükleri bünyesinde adli kolluk görevlisi personel bulunmaktadır.

 
Bölgemizdeki Kaçakçılık Konuları
  • Tütün,Alkol ve Türevleri
  • Oto ve Oto Parçaları
  • Göçmen Kaçakçılığı 
  • Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı
  • Ticari Eşya Kaçakçılığı
  • Akaryakıt ve Türevleri Kaçakçılığı 
 


Yönetici

 
Uğur GÜLEŞ
Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü
 
 


İletişim
 
Adres: Organize Sanayi Bölg. Sarı Cad. No:1/A Nilüfer/BURSA   
Telefon: 0224  243 42 09
Faks: 0224 243 50 22
E-posta: bursakim@ticaret.gov.tr