Bursa Gümrük Müdürlüğü

 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş ve Tarihçe
 

Bursa Gümrük Müdürlüğü 1983 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 1983/188 sayılı Genelgeyle mülga İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne bağlı Gümrük Müdürlüğü olarak hizmet vermek üzere  kurulmuş olup, 1987 yılında çıkarılan 1987/69 sayılı Genelgeye istinaden kurulmuş olan mülga Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlanmıştır.Daha sonra ,17.09.1999 tarih 23819 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 199/13314  sayılı Kararla ise Posta Başmemurluğu ile birleştirilmiştir.Hali hazırda, Bursa Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü sahası içinde, ayrı bir bina olan ve 2009 yılında modernize edilen  binasında hizmet vermeye devam etmektedir.


Faaliyet Alanları

Bursa Gümrük Müdürlüğü,(İhtisas Gümrüklerinin faaliyet alanına giren eşya haricinde) genel olarak her türlü ithalat ve ihracat işlemleri, TIR karnesi ve transit rejimi kapsamında giriş ve çıkış işlemleri yapmaya yetkili olup, idaremizde; Serbest Dolaşım Giriş Rejimi işlemleri, Transit Rejimi işlemleri , Gümrük Antrepo Rejimi işlemleri, Dahilde İşleme Rejimi işlemleri, Geçici İthalat Rejimi işlemleri, İhracat Rejimi işlemleri, Posta Gümrük işlemleri yapılmaktadır.
 

 

YöneticiSinan ONAR
Gümrük Müdürü
 

İletişim

 

Adres: Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.1/B Nilüfer/BURSA     
Telefon: 0224 243 00 43- 0224 243 42 11
Faks: 0224 243 42 25
E-posta: burbur@gtb.gov.tr