Bandırma Gümrük Müdürlüğü

 

BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Kuruluş ve Tarihçe
 

Bandırma Gümrük Müdürlüğü 1938 yılında İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı Gümrük idare Memurluğu olarak hizmete başlamış, 13.04.1977 tarihinde 1.sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiş ve 02.05.1978 tarihinde İzmit Gümrükleri Başmüdürlüğüne ve 08.05.1987 tarihinde ise Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı 1.sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak görevini ifa etmektedir


Faaliyet Alanları
 

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Müdürlüğümüz 03.04.2006 tarihinde BİLGE sistemine geçmiştir.
Bandırma Gümrük Müdürlüğü bir liman gümrük idaresi olup, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2008 yılında açılan ihale sonucunda, Çelebi Holding iştiraki Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. T.C.D.D. Bandırma Limanı'nın 36 yıllık işletme hakkını kazanmıştır. Bandırma Limanı “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19.09.2008 tarihli, 2008/59 sayılı kararı ile özelleştirilmesi sonucunda 18.05.2010 tarihinden itibaren Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından işletilmektedir. Denizyoluyla yapılan İthalat ve İhracat işlemleri, Çelebi Bandırma Limanı, Bagfaş  A.Ş. nin Özel İskeleleri, Marmara Adası Saraylar ve Badalan İskelelerinden  yapılmaktadır. Karayolu ile gelen araçların getirmiş oldukları eşyaların gümrük işlemleri  (16 Seri nolu Tebliğ kapsamı eşya hariç)  Çelebi Bandırma Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ne ait Geçici Depolama yerlerinde veya kendi antrepolarında tekemmül ettirilerek, Posta yoluyla yurtdışından gelen kolilerin gümrük işlemleri ise Bandırma Posta Müdürlüğünden gerçekleştirilmektedir. Çelebi Bandırma Limanında (14) iskele ayrıca Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. nin kendisine ait ithalat, ihracat ve dahili sefer gemileri için 1987 yılında faaliyete geçmiş (2) iskelesi, Marmara Adasında da Saraylar ve Badalan olmak üzere (2) adet iskele mevcuttur.
Ayrıca Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Havaalanlarına gelen askeri personel ve eşyanın gümrük işlemleri de Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmekte olup; Müdürlüğümüz her türlü ithalat, ihracat, transit, antrepo, yolcu işlemleri ve posta işlemleri yapmaya yetkili bir gümrük idaresidir.
 
Müdürlüğümüzde Balıkesir, Bandırma, Marmara adası, Karacabey, Mustafa Kemal  Paşa, Gönen ve civar ilçelerdeki ticaret, sanayi ve tarım işletmelerinin iştigal alanlarına giren hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin  ithalat ve ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir.
 

 

Yönetici

 
Mehmet ÇİÇEK
Gümrük Müdürü
 

İletişim

 

Adres: Bandırma Gümrük Müdürlüğü Çelebi Limanı Bandırma/BALIKESİR
Telefon: 0266 714 10 08 
Faks: 0266 713 28 26
E-posta: burban@gtb.gov.tr